VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE OMEZÍ PROVOZ V ULICI ZA PILOU

01.04.2021
VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE OMEZÍ PROVOZ V ULICI ZA PILOU

Vak Jesenicka zahájí dnes 1. dubna stavební práce na ulici Za Pilou v Jeseníku. Práce jsou součástí stavby s názvem VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA, která je investiční akcí Vak. Jejím cílem je zajištění kvalitní pitné vody do místních objektů a také kvalitní likvidace splaškových vod. Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace. Celkové náklady na tuto stavbu činí cca 16 mil. Kč. Ty budou z téměž 64% pokryty dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR. Více v článku…

Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici za Pilou. Stavbu není možné provádět jiným způsobem než při plné uzávěře. Níže v textu uvádíme časový harmonogram omezení provozu na místní komunikaci. Jak již bylo uvedeno, stavební práce budou započaty 1. 4. 2021, a to frézováním horního úseku místní komunikace v délce cca 400 m směrem dolů. Výkopové práce a následná pokládka potrubí vodovodu a kanalizace budou zahájeny od 6. 4. 2021.

Časový harmonogram plné uzavírky místní komunikace

Doba omezení: 1. 4. 2021 – 17. 6. 2021 
Pracovní doba: PO - ČT v čase 7-18 hod. (Mimo pracovní dobu bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t.) 
Přerušení prací: PÁ - NE  (V tomto období bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t a bude zajištěn svoz komunálního odpadu.)

Doba omezení: 6. 9. 2021 – 30. 11. 2021 
Pracovní doba: PO - ČT v čase 7-18 hod. (Mimo pracovní dobu bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t.) 
Přerušení prací: PÁ - NE  (V tomto období bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t a bude zajištěn svoz komunálního odpadu.)

Jak již bylo výše uvedeno, stavba bude významným způsobem omezovat provoz na MK v ulici Za Pilou. Za tato omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování, a to i v místech, kde to do současné doby nebylo umožněno. Z těchto důvodů také tuto stavbu realizujeme.

Více informací naleznete zde.

Zdroj: Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s.