ZPRAVODAJSTVÍ Z RADY MĚSTA

01.04.2021
ZPRAVODAJSTVÍ Z RADY MĚSTA

Znovu jmenování ředitele Základní umělecké školy. Zahájení výzvy k podávání nabídek na rekonstrukci Kachlíkáčů. Výběr dodavatele pro rekonstrukci komunikace za kotelnou, Bukovice. Znak města pro rugbyový tým. Garance v projektu Housing First. To a mnohem více schválili radní.

Rada města v pondělí jmenovala do funkce ředitele Základní umělecké školy Jeseník pana Tomáše Uhlíře, jakožto vítěze vyhlášeného konkurzního řízení. Ten po svém šestiletém období obhájil pozici na dalších šest let. Konkurzní řízení je dané zákonem a musí být každých šest let vyhlášeno.

Schváleno bylo také zahájení výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace k realizaci veřejné zakázky na rekonstrukci tzv. Kachlíkáčů. Panelové domy (blok A a B) jsou ve špatném stavu - nedostatečné zateplení, nefunkční okna či vadné provedení střechy. Na rekonstrukci získalo město dotaci ve výši čtyřiceti procent, a to z Integrovaného regionálního operačního programu. Revitalizace domů na ul. U Kasáren je jednou z dvanácti prioritních investičních akcí města.

Plánována je také rekonstrukce ul. Vysněná za kotelnou, v místní části Bukovice, na jejímž konci bude vybudována výhybna. Ta bude sloužit jako příjezdová komunikace k rodinným domkům. Součástí rekonstrukce je i návrh jejího nového odvodnění a výstavba veřejného osvětlení. Radní v pondělí schválili výběr dodavatele.

Rada města souhlasila s užitím znaku města na sportovní uniformy spolku Rugby Club Jeseník. Club vnímá použití znaku především jako výraz patriotismu a reprezentace města na soutěžích v České republice, ale i sousedních zemích.

Radní schválili i uzavření smlouvy o garanci v projektu Housing First neboli bydlení především, který realizuje Boétheia, společenství křesťanské pomoci. Cílovou skupinou projektu jsou bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování. Účelem je stabilita poskytnutého bydlení a vyšší kvalita života u pěti podpořených domácností. Město Jeseník je v projektu partnerem a poskytlo dva byty zařazené do kategorie sociálních.

Zpravodajství z Rady města Jeseník konané dne 29. března.