ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

07.09.2021
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ve čtvrtek 16. září se od 15:00 hodin koná 17. zasedání Zastupitelstva města Jeseník, a to v zasedací místnosti budovy IPOS na adrese K. Čapka 1147/10, Jeseník. Na programu jednání jsou např. veřejné zakázky, výsledky hospodaření města za první polovinu roku 2021, zápisy z jednání výborů, střednědobá evaluace Strategického plánu rozvoje města, zprávy o činnosti technických služeb a VaK a mnoho dalšího.