ZPRAVODAJSTVÍ ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA

17.09.2021
ZPRAVODAJSTVÍ ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Stržení komínu areálu kotelny. Čtvrtá změna rozpočtu města. Vyčlenění finančních prostředků na interaktivní expozici v prostorách Katovny. Projekt čtvrté etapy regenerace sídliště 9. května. To a mnoho více včera schválili zastupitelé…

Zastupitelé schválili projekt čtvrté etapy regenerace sídliště 9. května. Stejně jako si odhlasovali závazek, že město uhradí finanční prostředky představující dofinancování uznatelných nákladů a všechny neuznatelné náklady projektu. Tento krok byl velmi důležitý pro možnost podání dotace na Státní fond podpory investic, a reagovat tak na aktuální výzvy týkající se revitalizace sídlišť. V případě úspěchu pokryje dotace až šest milionů korun nákladů.

Zastupitelstvo města si v rámci čtvrté změny rozpočtu města na rok 2021 schválilo, mimo jiné, i finanční prostředky na projektovou dokumentaci interaktivní expozice v Katovně. Prostory Katovny tak budou oživeny interaktivními exponáty, hlavolamy a volnočasovými náměty, vše vtipnou a interaktivní formou.

Komín stojící v areálu kotelny na ulici Nábřežní bude stržen. Včera byla schválena jeho demolice, a to z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Hrozba, že pád uvolněných částí betonu zraní kolemjdoucí nebo projíždějící je příliš vysoký, z tohoto důvodu schválili zastupitelé jeho odstranění.