KAM S ODSTROJENÝM VÁNOČNÍM STROMEČKEM?

03.01.2022
KAM S ODSTROJENÝM VÁNOČNÍM STROMEČKEM?

Odstrojené vánoční stromečky můžete odkládat u popelnic nebo kontejnerů na komunální odpad. Pracovníci technických služeb zajišťují jejich pravidelný svoz a likvidaci. Případně je můžete sami odvézt na sběrný dvůr na ulici Otakara Březiny (areál Technických služeb Jeseník a.s.). Stromečky nepatří do kontejneru na bioodpad.