OBNOVA PRAMENE U VOUSÁČE

09.06.2022
OBNOVA PRAMENE U VOUSÁČE

Město získalo dotaci na úpravu okolí pramene U Vousáče. Práce na obnově pramene, který se nachází mezi Smetanovými sady a Křížovým vrchem, zahájili v minulém týdnu pracovníci Technických služeb Jeseník a.s. Cílem je znovu zprovoznění pramene a otevření prostranství před pramenem tak aby vzniklo menší odpočívadlo s možností posezení. Dotaci ve výši 50 % poskytne Olomoucký kraj. Revitalizace pramene se očekává do konce září.

Vizualizace nové podoby pramene:

Tento projekt je spolufinancován z Olomouckého kraje.