PŘIPOMÍNKOVÁNÍ NÁVRHU JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

14.06.2022
PŘIPOMÍNKOVÁNÍ NÁVRHU JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

KIDSOK informuje o možnosti připomínkování návrhu jízdního řádu železniční dopravy platného od 11. prosince 2022. Připomínky je možné zaslat do 10. července...

Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., zveřejnila návrh jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy pro období platnosti 2022/2023, který lze připomínkovat. 

Připomínky je možné zaslat do 10. července prostřednictvím datové schránky KIDSOK, p. o., (vizte www.kidsok.cz/kontakty), e-mailem na adresu kidsok@kidsok.cz nebo poštou na adresu Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc. V této fázi příprav nových jízdních řádů bude na připomínky písemně reagováno jen v případě konkretizované písemné žádosti o vyrozumění v dané věci.

Vždy je nutné uvést, z jakého důvodu vznášíte požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání – je třeba konkrétně uvést místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se mohou vztahovat k požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje nebo požadovaný čas.

Předmětem připomínek jsou vlaky kategorií Os (osobní) a Sp (spěšné), jejichž objednatelem je Olomoucký kraj. 

Návrhy jízdního řádu po jednotlivých tratích naleznete zde.