SPLATNOST POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

14.11.2022
SPLATNOST POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Poplatek za komunální odpad pro rok 2022, ve výši 696 Kč, je splatný nejpozději dne 30. listopadu 2022. Poplatek je možno platit na pokladnách města v hotovosti nebo platební kartou, případně bankovním převodem na účet města č. 5962000207/0100...

Při úhradě bankovním převodem je nutno uvést variabilní symbol, který je stejný jako v předchozích letech.

Na vyžádání vám jej sdělí Odbor životního prostředí Městského úřadu Jeseník (tel.: 584 498 461, e-mail: jaroslava.dopanova@mujes.cz).