NOVÉ SOCIÁLNÍ BYTY

08.10.2018
NOVÉ SOCIÁLNÍ BYTY

Osm sociálních bytů vzniklo v Tylově ulici č. 652, a to kompletní rekonstrukcí stávajícího bytového domu včetně zateplení a nové střechy. Celkové náklady představují téměř 9,5 milionu korun, výše dotace z IROP dosahuje až 90 % způsobilých nákladů. První nájemníci, kteří by se mohli nastěhovat během listopadu, budou vybíráni na základě nových pravidel pro přidělování městských bytů.

„Tato pravidla jsou účinná od 1. října a souhrnně řeší celý bytový fond města Jeseníku včetně sociálních bytů, u kterých zohledňují nejen schopnost bydlení a udržování běžných sousedských vztahů, ale také zakotvují povinnou doprovodnou sociální práci,“ uvedla Kamila Pecinová z Oddělení majetku Městského úřadu Jeseník. Jak dále poznamenal Jiří Kovalčík, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, město tím chce předejít situacím, kdy lidé například neplatili nájem nebo neplatili včas, nedodržovali domovní řád a narušovali sousedské vztahy.

Zájemce o sociální bydlení musí splňovat dvě kritéria. Tím prvním je hranice příjmů, která je stanovena násobkem průměrné mzdy. V případě jednotlivce nesmí jeho čistý výdělek přesáhnout polovinu průměrné mzdy v ČR, se zvyšujícím se počtem členů domácnosti se zvyšuje i tento koeficient.  Druhým kritériem je to, že se jedná o osobu v bytové nouzi. „Tím se rozumí zejména ohrožení ztrátou bydlení, absence bydlení nebo potřeba osamostatnění se z důvodu příliš vysokého počtu osob ve stávající domácnosti,“ vysvětlila Kamila Pecinová.

Sociální bydlení je jednou ze součásti koncepce bydlení města Jeseník, která obsahuje také potřeby pozemků pro rodinné domy, startovací bydlení, bydlení pro seniory a podobně.