REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA

07. 12. 2018
REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA

Nad třetí etapou revitalizace sídliště 9. května se vznáší otazník. „Naše žádost o dotaci nebyla podpořena, z  celkových 69 projektů, které se ucházely o dotaci, bylo podpořeno pouze 18, a to v celkovém finančním objemu 99 milionů korun s DPH,“ uvedl Jiří Uher, vedoucí oddělení investic. Jak dále poznamenal, město bude hledat náhradní řešení včetně možnosti opětovného podání žádosti o dotaci v roce 2019. „Revitalizace sídliště musí v dalších letech pokračovat, nemůžeme to nechat takto nedokončené,“ reagovala starostka města Zdeňka Blišťanová na vzniklou situaci.