MUZIKANTSKÁ STEZKA SE DOČKÁ ÚPRAV

20.12.2018
MUZIKANTSKÁ STEZKA SE DOČKÁ ÚPRAV

Již za několik měsíců se rozběhnou práce na dokončení úprav Muzikantské stezky. Na projekt pod názvem Za dědictvím V. Priessnitze v hodnotě 1,1 milionu korun získal Jeseník dotaci 30.000 euro z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Zbytek peněz uhradí město ze svého rozpočtu. Součástí projektu je několik aktivit.

„Od jara do léta příštího roku proběhnou terénní úpravy horního partu Muzikantské stezky včetně doplnění mobiliářem a informační tabulí. Spodní část této přístupové cesty do lázní byla již realizována v minulosti,“ uvedl Jan Mrosek, vedoucí oddělení cestovního ruchu. Jak dále poznamenal, druhou aktivitou je obnova Editina pramene, který se nachází nedaleko Muzikantské stezky na konci třešňové aleje. „Třetí aktivitou je prohloubení spolupráce s Vysokou školou v Nyse v rámci společných workshopů pro studenty jmenované školy a místních středních škol,“ doplnil Jan Mrosek.

Ilustrační foto: Tomáš Neuwirth