PRAHA MÁ DÁT JASNOU ODPOVĚĎ OHLEDNĚ IPOSU

07.01.2019
PRAHA MÁ DÁT JASNOU ODPOVĚĎ OHLEDNĚ IPOSU

S novým vedením města se dávají do pohybu také jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí o budově IPOS. Tento administrativní komplex takzvaný Pentagon využívají kromě úředníků města i pracovníci úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení. A právě těmto složkám MPSV vyprší letos v červenci nájemní smlouva s městem. Přitom celá věc má daleko širší kontext.

V roce 2014 došlo k podpisu memoranda mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a městem Jeseník o rekonstrukci budovy IPOS. „Na pravidelných schůzkách se do projektové dokumentace zahrnovaly požadavky města  i složek MPSV, tedy úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení.  Po všech jednáních  a zapracování požadavků ministerstvo dospělo k názoru, že jim projekt nevyhovuje, přitom město do něj investovalo téměř dva miliony korun,“ uvedla starostka města Zdeňka Blišťanová. Mezitím samospráva nechala IPOS zateplit za více než 50 milionů korun. Poté ministerstvo přišlo s  návrhem na odkoupení části budovy IPOS, k realizaci ale nedošlo. „Po zvolení jsme se snažili obnovit jednání s MPSV. Podařilo se mi setkat s náměstkem ministryně, který byl u podpisu memoranda. Bavili jsme se o tom, že potřebujeme slyšet jasnou odpověď, zda s námi zůstanou v objektu IPOS, nebo půjdou cestou vybudování svého úřadu na „zelené louce“. Pokud řeknou ano, tak musí proběhnout intenzivní jednání za jakých podmínek,“  řekla Zdeňka Blišťanová. V létě totiž vyprší nájemní smlouva mezi ministerstvem a městem.

Další jednání mezi oběma stranami se uskuteční během ledna. Výsledek pak naznačí i další směr ohledně zamýšleného stěhování městských úředníků z budovy v Tovární ulici do komplexu IPOS. Ten vznikl v 70. letech jako sídlo Rudných dolů a zahrnuje dva administrativní bloky včetně velkého sálu a gastroprovozu.