REVITALIZACE OKOLÍ PRODEJNY

26. 09. 2019
REVITALIZACE OKOLÍ PRODEJNY

Okolí prodejny Albert prochází letos postupnou revitalizací, která má pokračovat i v příštím roce. Pěší určitě kvitují zámkovou dlažbu, vozíčkáři vybudování nájezdu, motoristé se dočkali úpravy parkoviště. Při jeho rekonstrukci došlo ale ke změně parkování, původní kolmé stání nahradilo šikmé. Důvodem je zachování počtu parkovacích míst.

Pokud by zůstalo kolmé stání, tak jak bylo zvykem parkovat, tak by dle normových rozměrů došlo k úbytku o dvě parkovací místa, tedy zůstala by jen čtyři namísto šesti. Proto jsme zvolili šikmá stání, která ale musí být ve směru přilehlého průběžného jízdního pruhu,“ vysvětlil ředitel Technických služeb Jeseník Patrik Tomáš Pavlíček.  Zároveň však poznamenal, že nová stání jsou o metr delší, než vyžaduje norma, čímž se získal dostatečný prostor pro najetí i směrem zespodu od ulice Dukelská a také pro vyložení nákupu z nákupního vozíku do kufru auta. Úpravy okolí zmíněné prodejny zatím ale ještě zcela neskončily. „Dojde k opravě oprýskané zídky, výměně poškozených dřevěných prken u zábradlí a úpravě pochozí plochy u schodiště naproti památníku Obětem komunismu. Zároveň budou před prodejnou umístěny nové lavičky,“ dodal ředitel technických služeb.

Pro příští rok se připravuje druhá etapa revitalizace, která se bude týkat zadní části prostoru před prodejnou směrem k budově soudu. Práce mají zahrnovat výměnu asfaltového povrchu zámkovou dlažbou, odvodnění srážkových vod z této plochy a úpravy přilehlé zeleně včetně opravy oprýskaných betonových zídek. V současné době se finalizují rozpočtové náklady na tuto investiční akci. Její rozsah bude projednán se zástupci společnosti AHOLD Czech Republic, která na letošní revitalizaci okolí prodejny darovala 400 tisíc korun. Dalších více než 200 tisíc korun vyčlenilo město ze svého rozpočtu.