KONZULTAČNÍ HODINY POBOČKY ČLOVĚKA V TÍSNI, O.P.S. NOVĚ POSKYTOVÁNY TAKÉ V CSA

05.12.2019
KONZULTAČNÍ HODINY POBOČKY ČLOVĚKA V TÍSNI, O.P.S. NOVĚ POSKYTOVÁNY TAKÉ V CSA

V budově Centra společných aktivit poskytují pracovníci jesenické kanceláře olomoucké pobočky Člověk v tísni, o.p.s. od 25. 11. 2019 každé pondělí od 12:30 do 15:30 konzultace s možností využití pro širokou veřejnost z řad občanů Jeseníku a to bez nutnosti přechozího objednání. Konzultace probíhají v projektové místnosti, která je přístupná přímo z atria vstupního podchodu do Centra společných aktivit vpravo vedle Divadla Petra Bezruče v Jeseníku na adrese 28. října 880/16.

Na základě smlouvy o spolupráci s Městem Jeseník, spolupracuje organizace Člověk v tísni, o.p.s. na plnění veřejného závazku komunitního Centra společných aktivit zajistit občanům Jeseníku základní sociální poradenství a v případě potřeby i sociální služby pomáhající řešit jejich tíživé sociální situace.

Po schválení nového místa poskytování registrovaných sociálních služeb v budově Centra společných aktivit poskytují pracovníci jesenické kanceláře olomoucké pobočky Člověk v tísni, o.p.s. od 25. 11. 2019 každé pondělí od 12:30 do 15:30 konzultace s možností využití pro širokou veřejnost z řad občanů Jeseníku a to bez nutnosti přechozího objednání. Konzultace probíhají v projektové místnosti, která je přístupná přímo z atria vstupního podchodu do Centra společných aktivit vpravo vedle Divadla Petra Bezruče v Jeseníku na adrese 28. října 880/16.

Při konzultačních hodinách se střídají všichni pracovníci sociálních služeb jesenické kanceláře Člověk v tísni, o.p.s. Poskytují základní sociální poradenství a v případě potřeby mohou poskytnout dle svého pracovního zařazení i konkrétní sociální službu, v níž daný pracovník působí. Konkrétně se jedná o služby terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a dluhové poradenství.

Všechny konzultace, poradenství i sociální služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.

Základní sociální poradenství se realizuje v rozsahu těchto činností:

1. Poskytnutí informací směřujících k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby.

2. Poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob.

3. Poskytnutí informací o dalších formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, apod.

4. Poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.

5. Poskytnutí informací o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů, směřujících k zabránění sociálnímu vyloučení a vzniku závislosti na službě.

6. Poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí při péči o člena rodiny.

Doufáme, že obyvatelé Jesenicka novou pomoc uvítají a budou ji v případě své potřeby využívat. Do nepříznivé situace se může dostat kdokoliv a ne každý si ví sám rady s tím, jak svou situaci vyřešit či přinejmenším příznivě ovlivnit. Proto neváhejte a v případě potřeby se přijďte poradit.

Další informace může poskytnout Mgr. Petra Vaňková, koordinátorka služeb kanceláře Jeseník, tel.: 775 466 069, mail: petra.vankova@clovekvtisni.cz