CHOD MĚSTSKÉHO ÚŘADU PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU

26. 03. 2020
CHOD MĚSTSKÉHO ÚŘADU PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU

S platností od pondělí 30. března 2020 zavádí Městský úřad Jeseník v souvislosti s nouzovým stavem, navazujícími krizovými opatřeními, a v souladu s doporučeními Ministerstva vnitra ČR opatření, která mají minimalizovat riziko šíření nemoci SARS-CoV2.

V době úředních hodin, tj. v pondělí a ve středu od 9 do 12 h, budou otevřeny pouze podatelny pro příjem podání v budově IPOS na ulici K. Čapka naproti hlavního vchodu a v přízemí radnice v kanceláři CZECH POINT. Hotovostní pokladny jsou uzavřeny, platby lze provádět pouze bankovním převodem.

Pracoviště MěÚ v Tovární ulici budou uzavřena. Služby CZECH POINT po dobu nouzového stavu nebude městský úřad poskytovat. Kanceláře zaměstnanců MěÚ nebudou pro veřejnost přístupné. Osobní projednání provést lze, avšak pouze v nezbytných případech definovaných na základě metodik ministerstva vnitra.

Pokud občan navštíví úřad v úředních hodinách, má možnost telefonicky kontaktovat příslušného pracovníka, který s ním jeho záležitost probere a v nezbytném případě jej obslouží osobně. Jinak bude záležitost řešena bezkontaktně. Veřejnosti doporučujeme komunikovat s úřadem na dálku, tj. telefonicky, emailem nebo poštou a případné schůzky v úředních hodinách sjednávat předem. Telefonní seznamy s kontakty na přítomné zaměstnance s rozpisem přítomnosti budou umístěny u vchodů do budov úřadu, v blízkosti podatelen a na dalších vhodných místech. Pracovníci jsou dostupní každý den kromě pátků, a to od 8 do 14 hodin. K bezkontaktnímu styku lze využít také schránky umístěné na každé budově městského úřadu, do kterých je možné vkládat dokumenty mimo úřední dobu podatelny. V případě objemnějších podání je třeba využít úředních hodin podatelen nebo dokumenty zaslat poštou.

Za nezbytné úkony vyžadující osobní jednání se všeobecně nepovažují úkony na úseku dopravy, živnostenského úřadu, stavebního úřadu a úřadu územního plánování, životního prostředí, oddělení majetku a oddělení investic. Osobní doklady, jejichž platnost skončila po 1.3.2020, se považují za platné až do skončení nouzového stavu, jejich výměna se nepovažuje za nezbytný úkon.

Děkujeme za pochopení.