LIDÉ ZÍSKAJÍ KVALITNĚJŠÍ VODU, INVESTICI AKCIONÁŘI SCHVÁLILI

07.07.2020
LIDÉ ZÍSKAJÍ KVALITNĚJŠÍ VODU, INVESTICI AKCIONÁŘI SCHVÁLILI

Rekonstrukce úpravny pitné vody v Adolfovicích, jež zásobuje více než 15 tisíc obyvatel okresu Jeseník, může začít. Jednomyslně o tom rozhodla valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jesenicka (dále jen VaK), která schválila střednědobý plán investic na roky 2020-2025, jehož součástí je zmiňovaná rekonstrukce. Stavební práce odstartují během nejbližších týdnů, investor v této souvislosti upozorňuje na zvýšený pohyb stavební techniky v dané lokalitě.

Adolfovická úpravna, která je nenahraditelným zdrojem vody pro Jeseník, byla uvedená do provozu v roce 1967. Díky její rekonstrukci získají občané v tomto regionu kvalitnější pitnou vodu a zvýší se zásobní kapacity úpravny. Dalšími přínosy je například snížení chemizace (chlórování) vody, možnost úpravy jejího pH a stabilizace kvality vody, která nebude kolísat podle počasí a ročního období.

Investici v hodnotě 74 milionů korun uhradí z poloviny dotace ministerstva zemědělství, zbývající část zaplatí ze svých zdrojů VaK.