SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA: ASFALTOVÉ POVRCHY HOTOVY, V PÁTEK SE PROVEDE VODOROVNÉ ZNAČENÍ

19.07.2021
SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA: ASFALTOVÉ POVRCHY HOTOVY, V PÁTEK SE PROVEDE VODOROVNÉ ZNAČENÍ

Ve čtvrtek 15. července byly dokončeny asfaltové povrchy na ul. U Kasáren a Tylova. Pro provedení finálních prací 3. etapy regenerace sídliště žádáme občany - řidiče, aby v pátek 23. července neparkovali na parkovištích v ul. Tylova, části ul. Mahenova, části ul. U Kasáren, ul. Horská a tím umožnili provedení vodorovného dopravního značení, tedy nástřik dělících čar na nově vybudovaných plochách. Půjde o krátké omezení zhruba od 8:00 do 13:00.