PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO ZÁSOBNÍKŮ ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVOU DOTACI UŽ JEN DO KONCE BŘEZNA

23.03.2022
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO ZÁSOBNÍKŮ ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVOU DOTACI UŽ JEN DO KONCE BŘEZNA

Chcete vyměnit nevyhovující kotel na pevná paliva? Rádi byste na to dostali dotaci? Zapište se do zásobníku žádostí o kotlíkovou dotaci. Každý zájemce, který řádně podá žádost a splní všechny podmínky, má jistotu, že jeho žádost bude podpořena. Příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci potrvá už jen pár dní…

V pátek 25. února vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí podmínky pro poslední vlnu kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (OPŽP), které jsou určeny pro tzv. nízkopříjmové domácnosti. Výzva pro kraje včetně Závazných pokynů a dalších dokumentů je dostupná na webu OPŽP

V průběhu března 2022 Olomoucký kraj požádá o přidělení finančních prostředků z OPŽP. Částka bude vycházet z vyplněného zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci. V návaznosti na přípravu žádosti Olomouckého kraje bude příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci ukončen nejpozději k 30. 3. 2022.

Od prosince 2021 je na webu Olomouckého kraje za tímto účelem spuštěn příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci splňujících podmínku tzv. nízkopříjmové domácnosti.

Zápisem do zásobníku žadatelům odpadnou komplikace, které se doposud vázaly k rychlosti podání žádosti o poskytnutí dotace. Rychlost zaevidování žádosti nebude nyní rozhodovat o tom, jestli bude žádost podpořena nebo ne. Ten, kdo svůj úmysl vyměnit nevyhovující kotel na pevná paliva s přispěním dotace deklaruje zápisem do zásobníku, má jistotu, že na jeho žádost získá Olomoucký kraj finanční prostředky od OPŽP. Pokud po vyhlášení dotačního programu Olomouckým krajem zájemce řádně podá žádost a splní všechny podmínky, bude jeho žádost podpořena.

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkových dotací bude pro občany vyhlášena po schválení žádosti ze strany Ministerstva životního prostředí a projednání v orgánech kraje. Žádost bude moci podat i ten žadatel, který se nezapsal do zásobníku. Na finanční krytí takové žádosti ale bude muset Olomoucký kraj znovu žádat Ministerstvo životního prostředí.

Předpokládáme, že výzva pro občany bude vyhlášena v průběhu května 2022 se začátkem příjmu žádostí od června 2022.

Ukončení příjmu žádostí bude koncem srpna 2022. Termíny se mohou změnit v závislosti na schvalovacím procesu ministerstva.

Bližší informace k nastavení kotlíkových dotací v roce 2022 naleznete na www.olkraj.cz/kotlikovedotace.