Potřebuji vyřídit

 11 zpráv
INFORMACE PRO OBČANY ČR Z MINISTERSTVA VNITRA

INFORMACE PRO OBČANY ČR Z MINISTERSTVA VNITRA

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? Jak je to s občanskými průkazy u obyvatel nad 70 let? Žádáte o zprostředkování kontaktu? Čtěte následující dokumenty...

Jan Mrosek vložil zprávu 08.12.2015
POZOR NA ZMĚNY SPOJENÉ S NOVELOU ZÁKONA O CESTOVNÍCH DOKLADECH OD 1.1.2016

POZOR NA ZMĚNY SPOJENÉ S NOVELOU ZÁKONA O CESTOVNÍCH DOKLADECH OD 1.1.2016

Od 1.1.2016 mohou občané podat žádost o vydání cestovního pasu a poté jej převzít na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s platností na 6 měsíců.

Jan Mrosek vložil zprávu 07.12.2015
JESENICKÝ ÚŘAD ZÍSKAL STŘÍBRNÉ OCENĚNÍ

JESENICKÝ ÚŘAD ZÍSKAL STŘÍBRNÉ OCENĚNÍ

Městu Jeseník bylo uděleno stříbrné ocenění v projektu Dobrý úřad - vnější hodnocení a kvality života ve městě. Projekt vyhlašovala Akademie nevšedního vzdělávání. Městský úřad Jeseník dosáhl 93 % spokojenosti občanů.

Jan Mrosek vložil zprávu 22.10.2015
VYJÁDŘENÍ VALNÉ HROMADY K SITUACI VE SPOLEČNOSTI TSJx

VYJÁDŘENÍ VALNÉ HROMADY K SITUACI VE SPOLEČNOSTI TSJx

V návaznosti na sled posledních událostí okolo společnosti TSJ a.s. se Rada města, v působnosti valné hromady, rozhodla vydat toto vyjádření, jako reakci na veřejná prohlášení bývalého předsedy dozorčí rady Mgr. Raifa.

Lubomír Věstinský vložil zprávu 01.10.2015
SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA

SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA

V únoru letošního roku zahájila svou činnost ve spolupráci s Městským úřadem v Jeseníku výjezdní spotřebitelská poradna Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Jiří Pučok vložil zprávu 27.08.2015
VEŘEJNÁ SLUŽBA UŽ NENÍ POVINNÁ

VEŘEJNÁ SLUŽBA UŽ NENÍ POVINNÁ

Ústavní soud rozhodl o zrušení povinné veřejné služby. Úřad práce už tak nemůže vyškrtnout z evidence nezaměstnaného, který veřejnou službu odmítne. Ta bude nabízena pouze jako doplňková dobrovolná aktivita. Bližší informace se dozvíte v tiskové zprávě Úřadu práce ČR, kterou přikládáme.

Věra Janků vera vložila zprávu 01.01.1970
VÝVOZ SPLAŠKŮ A KALŮ ZAJIŠŤUJE SPOLEČNOST VAK

VÝVOZ SPLAŠKŮ A KALŮ ZAJIŠŤUJE SPOLEČNOST VAK

Provoz vodohospodářské infrastruktury v Jeseníku zajišťuje od července společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Společnost však také převzala provoz čistírny odpadních vod a poskytuje služby v oblasti vývozu jímek, žump, septiků, domovních čistíren nebo jiných kalů a fekálií v celém okrese. Bližší informace o těchto službách jsou přílohou příspěvku.

Věra Janků vera vložila zprávu 01.01.1970

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

V rámci projektu "Sociální integrace na Jesenicku" jsou vyhlášena následující výběrová řízení: Podpora cílové skupiny k ekonomické stabilizaci a zajištění služeb prevence

Marek Kačor vložil zprávu 01.01.1970

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

V rámci projektu "Sociální integrace na Jesenicku" jsou vyhlášena následující výběrová řízení:

  • Koordinační a metodická podpora pracovníků
  • Zajištění TSP zaměřené na osoby s návykovým jednáním
Marek Kačor vložil zprávu 01.01.1970
 11 zpráv