Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu

Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu
 Aktuální chod městského úřadu vzhledem k nařízením Vlády ČR

Aktuálně nejsou v platnosti omezení v souvislosti s covidem-19. U vchodů do budov je stále k dispozici dezinfekce.

 Kontaktní informace
 AdresaTovární 1287/4
 Telefon584 498 183
 Emailmartina.pavlatkova@mujes.cz
Zaměstnanci odboru/oddělení
zástupce vedoucí, pracovník cestovního ruchu, redaktor
584 498 102
jan.mrosek@mujes.cz
Katovna, Palackého 176/12
pracovník informačního centra
584 453 693
lucie.culakova@mujes.cz
Katovna, Palackého 176/12
referentka, agenda dotací
584 498 116
klara.schopfova@mujes.cz
kancelář 202, 1. patro Tovární 1287/4
pracovník cestovního ruchu
584 453 693
lucie.tenekedzi@mujes.cz
Katovna, Palackého 176/12
agenda dotací a rozvoje města
584 498 183
martina.pavlatkova@mujes.cz
kancelář č. 202, 1. patro Tovární 1287/4
Řešení životních situací
Odbor neposkytuje žádná řešení životních situací
Formuláře
Tento odbor nemá nahrány žádné soubory ke stažení
Informace
Nejsou vloženy žádné informace
Popis činnosti odboru/oddělení

Zajišťuje zejména:

 • Komplexní agendu strategického rozvoje města – vypracování a aktualizace Strategického plánu rozvoje a navazujícího Akčního plánu, případně dalších rozvojových dokumentů města.
 • Zpracování databáze projektových záměrů města.
 • Vyhledávání a evidenci nabídek či možnosti dotací, podpůrných programů, fondů evropské unie apod., posuzování jejich využitelnosti a reálnosti získání městem.
 • Zpracování podkladů pro získání dotací a vyžadovaných zpráv o využití získaných prostředků ze strany poskytovatelů dotací.
 • Projednání návrhy aktivit jiných investorů na území města v mezích strategického plánu.
 • Spolupráce při zajišťování financování projektů pro subjekty ovládané městem.
 • Chod informačního centra – poskytování informace o regionu, prodej základních turistických potřeb, rozvoj česko-polské spolupráce, zprostředkování průvodcovských služeb, atd.
 • Spolupráci s informačními centry v regionu.
 • Vydávání vlastních tištěných materiálů o městě Jeseník a jeho okolí.
 • Obsahová stránka, jazyková korektura a vydávání měsíčního periodika Naše město (redakce měsíčníku).
 • Koordinace aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu, včetně přeshraniční spolupráce, shromažďování a aktualizuje informací z této oblasti.
 • Spolupráce na organizaci akcí pořádaných a spolupořádaných městem Jeseník (např. zahájení turisticko-lázeňské sezóny)
 • Realizace projektů z Fondu mikroprojektů, ve kterých je žadatelem město Jeseník, zejména koordinaci mezi městem Jeseník a rozvojovými agenturami nebo dalšími subjekty.
 • Koordinuje činností uvnitř městského úřadu spojených s realizací projektů z Fondu mikroprojektů, ve kterých je žadatelem město Jeseník, kontrola plnění podmínek dotací u těchto projektů – kontrola věcné správnosti.
 • Spolupráce na konkrétních projektech a kompletace podkladů od dalších útvarů města pro volené zástupce města v orgánech: Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ), Mikroregion Jesenicko (MRJ), Euroregiony Praděd, Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, případně dalších obdobných sdruženích, pokud je město jejich členem.
 • Platbu členských příspěvků organizacím, ve kterých je město členem.
 • Koncepce města v oblasti cykloturistiky, pěší turistiky a běžeckému lyžování z pohledu turisty, spolupráce s příslušnými pracovními skupinami na Olomouckém kraji, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Euroregionu Praděd, okolními obcemi na projektech regionálního významu.