Podání žádosti o dotace z rozpočtu města Jeseník

Název
Podání žádosti o dotace z rozpočtu města Jeseník
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Poskytnutí dotace z rozpočtu města Jeseník
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Kontaktní místo – Městský úřad Jeseník, Karla Čapka 1147/10,
odd.školství, Vendula Doleželová, tel. 584 498 526,
vendula.dolezelova@mujes.cz
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Dle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník, viz odkaz níže
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, Karla Čapka 1147/10,
odd.školství, Vendula Doleželová, tel. 584 498 526, 3.patro, č. dveří 309
vendula.dolezelova@mujes.cz
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Viz odkaz níže - Dotace z rozpočtu města
Podle kterého právního předpisu se postupuje:dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce jsou uvedeny v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník

Dotace z rozpočtu města

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, oddělení školství
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Vendula Doleželová, tel: 584 498 526, kancelář 309, budova IPOS - Karla Čapka 1147/10
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:09.08.2019
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:02.01.2020