Marek Jiří

Informace o osobě
Odbor / oddělení
FunkceAgenda místních komunikací a veřejného osvětlení, věcná břemena
Popis

Vykonává agendu v samostatné působnosti města spojenou s místními komunikacemi a veřejným osvětlením a zastupuje město za vlastníka při správních a jiných řízeních spojených s místními komunikacemi a veřejným osvětlením; řeší žádosti a podněty občanů. Organizačně zabezpečuje činnost dopravní komise a kontroluje Plán zimní údržby města Jeseníku. Zpracovává materiály pro radu a zastupitelstvo města. Vydává souhlas se zvláštním užíváním komunikací – stavební práce, uložení inženýrských sítí, umístění lešení, umísťování, skládání a nakládání věcí a materiálů, vyhrazené parkování, pořádání akcí.

Vykonává agendu věcných břemen - uzavírání a rušení v kompetenci oddělení majetku vztahujících se k majetku města podle platných předpisů a obecných podmínek. Zajišťuje zřizování služebností zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví města Jeseníku. Řídí se směrnicí o Zřizování služebností zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví města Jeseníku č.3/2019. 

Kontaktní informace
Emailjiri.marek@mujes.cz
Mobil725 132 677
Telefon584 498 139
Kancelář
kancelář 302, Tovární 1287/4
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.