Procházková Renata, Bc., DiS.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkcenáhradní rodinná péče (sociální pracovník)
Popis

„Náhradní rodinnou péči v širším slova smyslu lze chápat péči o děti, které nemohou žít z jakéhokoliv důvodu ve své biologické rodině, a proto žijí v rodině náhradní. Můžeme sem zařadit i péči dočasnou, sjednanou na určitou dobu, např. mezi rodiči a prarodiči či jinými příbuznými, kteří o dítě pečují v době jejich nepřítomnosti (např. z důvodu pobytu v zahraničí, hospitalizace, apod.). V užším slova smyslu náhradní rodinná péče upravuje poměry a právní postavení dítěte a náhradních rodičů. Tato právní úprava je pro obě strany zásadní z důvodu možnosti vytváření žádoucích citových vazeb. Pro děti, které žijí mimo vlastní biologickou rodinu, je náhradní rodina nezastupitelná v úspěšném rozvoji životní dráhy partnerské i rodičovské.

Náhradní rodinná péče je službou dítěti, a proto by se všechny aktivity a kroky měly odvíjet od nejlepšího zájmu dítěte a směřovat k naplnění jeho potřeb.

Jednotlivé formy náhradní rodinné péče:

  • svěření dítěte do péče jiné osoby
  • pěstounská péče
  • pěstounská péče na přechodnou dobu
  • poručenství
  • osvojení“

OBVODY:

- Bernartice (včetně Buková, Horní Heřmanice)
- Lipová-lázně
- Ostružná (včetně Petříkov, Ramzová)
- Skorošice (včetně Petrovice)
- Uhelná (včetně Nové Vilémovice, Horní Fořt)
- Vápenná
- Vlčice u Jeseníku (včetně Bergov, Vojtovice)
- Žulová (včetně Tomíkovice)

Kontaktní informace
Emailrenata.procházková@mujes.cz
Telefon584 498 450
Kancelář
kancelář 437, 4. podlaží B IPOS, Karla Čapka 1147/10, Jeseník
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.