DO VYBRANÝCH DOMÁCNOSTÍ ZAMÍŘÍ TAZATELÉ

01. 02. 2017
DO VYBRANÝCH DOMÁCNOSTÍ ZAMÍŘÍ TAZATELÉ

Český statistický úřad organizuje v roce 2017, v souladu se zákonem o státní statistické službě, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Vlastní šetření proběhne od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je spolu s občanským průkazem opravňují k šetření nebo průkazem ČSÚ. 

Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci ve 32 evropských zemích. V České republice se šetření uskuteční v 11 460 domácnostech na základě náhodného výběru počítačem. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a všichni pracovníci jsou vázani mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.