STAVEBNÍ PRÁCE SPORTOVNÍ HALY SKONČÍ NA JAŘE

06. 12. 2017
STAVEBNÍ PRÁCE SPORTOVNÍ HALY SKONČÍ NA JAŘE

Nová sportovní hala v Jeseníku nabývá reálné podoby. Je téměř hotový obvodový plášť včetně střechy a do poloviny prosince má být vše připraveno tak, aby se naplno mohly rozběhnout práce uvnitř budovy.

„Montují se výplně otvorů, je dokončen rastr hlavního vchodu a dokončeny jsou už některé práce v hale, například betonáže podlah,“ uvedl vedoucí oddělení investic jesenické radnice Jiří Uher. Samotná hrací plocha o velikosti 40 x 20 m a světlé výšce minimálně 7,5 m umožní  provozovat sporty na vrcholové úrovni. To je příklad místních futsalistů, kteří hrají nejvyšší republikovou soutěž a na „domácí“ zápasy dojíždějí až do Ostravy. Na dokončení haly však netrpělivě čeká celá sportovní veřejnost, od florbalistů přes volejbalisty a basketbalisty až po třeba vyznavače lezectví. Ti si přijdou na své na horolezecké stěně o šířce 17 m a výšce až 10 m. Do sportovního zápolení se zapojí také žáci střední odborné školy, která je spojena s halou novým spojovacím krčkem. Ten umožní studentům přímý vstup na sportoviště.

„Zázemí sportovců a trenérů bude tvořit šest šaten včetně umýváren. Své místo zde budou mít také nářaďovny a místnost první pomoci,“ dodal vedoucí oddělení investic. Sledovat dění na hřišti a nasát tu správnou atmosféru může až 500 diváků, z toho 400 z hlavní tribuny. Součástí celé investiční akce je také vybudování přípojek inženýrských sítí, parkovacích míst, komunikací, chodníků, osazení mobiliáře a zeleně. „S dokončením stavebních prací se počítá v jarních měsících roku 2018,“ uzavřel Jiří Uher.

Další fotografie
logo-olomouckeho-kraje.jpg