ŘIDIČI POZOR. ZMĚNA ZÁKONA

16. 01. 2018
ŘIDIČI POZOR. ZMĚNA ZÁKONA

Upozorňujeme vlastníky a provozovatele vozidel, že od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti změna zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Ta opětovně vrací do právního předpisu příspěvek, který bude vlastník a provozovatel vozidla (společně a nerozdílně) povinen uhradit České kanceláři pojistitelů (ČKP) za každý den, kdy nebude zapsané vozidlo v registru vozidel pojištěno. Výjimkou je doba, po kterou je v registru  zapsáno jako vyřazené z provozu (depozit), vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je odcizené.

Z uvedených důvodů vyzýváme vlastníky a provozovatele vozidel, aby tento nový právní stav nepodceňovali a učinili taková opatření, aby se nedostali do rozporu s právním předpisem a nemuseli čelit úhradě denního příspěvku ČKP, který se v případě dlouhodobě přetrvávajícího stavu může vyšplhat do výše několika tisíc či dokonce i desítek tisíc korun. Ing. Kateřina Ivanová