HASIČI RADÍ: JAK VOLAT NA TÍSŇOVOU LINKU

09. 02. 2018
HASIČI RADÍ: JAK VOLAT NA TÍSŇOVOU LINKU

Při volání na tísňovou linku zůstaňte klidní. Tísňovým voláním rozumíme bezplatnou volbu čísel, která jsou určena pro nahlášení události ohrožující zdraví, život, majetek nebo bezpečnost. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup, bez použití mincí či karet.
 

V ČR jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská (obecní) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

Dodržujte tato základní pravidla:
· před voláním na tísňovou linku si najděte bezpečné místo, odkud hovor
uskutečníte,
· zachovejte klid – snažte se zůstat klidný, zorientujte se v prostředí, kde se nacházíte. Operátor tísňové linky bude potřebovat co nejpřesnější informace o události, kterou oznamujete,
· během hovoru mluvte klidně, pomalu a srozumitelně,
· pokud je to možné, zavolejte sami – nikdo jiný nevysvětlí a nepopíše událost lépe, než ten, kterému se stala,
· stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Uveďte zejména CO SE STALO, KDE SE TO STALO a KDO VOLÁ,
· následujte rady operátora a nikdy nezavěšujte jako první. Počkejte, až od vás operátor zjistí upřesňující informace potřebné pro vyslání sil a prostředků na místo události,
· pokud se situace na místě změní, k lepšímu nebo k horšímu, zavolejte znovu na tísňovou linku,
· linky tísňového volání nikdy nezneužívejte a zbytečně neblokujte. Poučte o této skutečnosti také vaše děti.