VIZE SPORTOVIŠŤ

12. 04. 2018
VIZE SPORTOVIŠŤ

Stěžejními tématy Setkání s občany, které proběhlo 9. dubna v Kině Pohoda, byly víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou a multifunkční sportovní areál v Dukelské ulici. 

Cílem studií bylo definovat optimální místa pro jednotlivá sportoviště, která mohou rozšířit sportovní aktivity v Jeseníku. „Samotná realizace však není na pořadu dne, jedná se o vizi do budoucna, která hodnotí současný stav a navrhuje vhodná řešení,“ vysvětlil vedoucí oddělení investic Jiří Uher.  Více informací naleznete v přiložených dokumentech.

Soubory ke stažení