REGISTRAČNÍ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO VOZIDLA

04.03.2019
REGISTRAČNÍ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO VOZIDLA

Majitelé silničních vozidel používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo v kombinaci s jiným palivem (hybrid), je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50g/km, si budou moci od 1. 4. 2019 požádat o vydání registrační značky elektrického vozidla.

Tato značka bude tvořena velkými písmeny „EL“ následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic. Registrační značka elektrického vozidla je pro zájemce zdarma, lhůta na vydání značky je 15 dnů od data podání žádosti. Registrační značky pro elektromobily nejsou povinné, záleží vždy na majiteli vozidla. Jaké výhody z vlastnictví takové registrační značky plynou? V současné době je jedinou výhodou uživatelů elektrických vozidel osvobození od placení silniční daně. Do budoucna Ministerstvo dopravy ČR slibuje výrazné zvýhodnění takto označených vozidel a to například osvobození od placení dálničních poplatků nebo možnost využívání vyhrazených jízdních pruhů ve městech.