Klementová Veronika, Ing.

Klementová Veronika, Ing.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkcevedoucí Odboru správního
Popis

Metodicky řídí, koordinuje a kontroluje činnost odboru správního dle příslušných právních předpisů.

Prošetřuje a vyřizuje stížnosti, podněty, připomínky a oznámení v rozsahu působnosti správního odboru.

Zabezpečuje agendu přísedících Okresního soudu v Jeseníku v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdější předpisů.

V přenesené působnosti spolupracuje s Oddělením vnitřní správy při plnění úkolů na úseku voleb do zastupitelských orgánů a sčítání lidu, domu a bytů.

Zabezpečuje agendu dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména co se týká problematiky plnění oznamovací povinnosti o shromáždění, zákazu shromáždění nebo ukončení, resp. rozpuštění shromáždění a projednává přestupky proti právu shromažďovacímu dle § 14 tohoto zákona.

Poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se zabezpečením veřejného pořádku ve městě při konání shromáždění občanů, kulturních, hudebních a společenských akcí na území města Jeseníku.

Vykonává přestupkovou agendu v rozsahu působnosti správního odboru v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Řeší přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, proti majetku, dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Dále řeší přestupky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a dalších zvláštních právních předpisů.

Kontaktní informace
Emailveronika.klementova@mujes.cz
Telefon584 498 404
Kancelář
kancelář 321 - 3. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.