Klementová Veronika, Ing.

Klementová Veronika, Ing.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkcevedoucí Odboru správního
Popis

Metodicky řídí, koordinuje a kontroluje činnost odboru správního dle příslušných právních předpisů. Přijímá, prošetřuje a vyřizuje stížnosti, petice, oznámení a podněty a připomínky občanů na svěřeném úseku. Poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se zabezpečením veřejného pořádku ve městě při konání shromáždění občanů, kulturních, hudebních a jiných společenských akcí na území města Jeseníku. V přenesené působnosti zabezpečuje agendu dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Projednává přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Připravuje návrhy a zabezpečuje agendu přísedících Okresního soudu v Jeseníku. Zpracovává materiály a zprávy pro orgány města.

Kontaktní informace
Emailveronika.klementova@mujes.cz
Telefon584 498 404
Kancelář
kancelář 321 - 3. podlaží, IPOS - Karla Čapka 1147/10
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.