Volby

Aktuální volby: Volby do zastupitelstev obcí 23. 9. - 24. 9. 2022

Informace Ministerstva vnitra ČR - www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx

Přehled základních termínů a lhůt 

 • do 19.07.2022 do 16.00 hodin (út)  - podání kandidátní listiny registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách)
 • od 19.07.2022 (út) do 25.07.2022 do 16.00 hod (po)  - možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona o volbách)
 • do 01.08.2022 do 16.00 hod (po)  – odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1 zákona o volbách), pokud toto přichází v úvahu
 • do 06.08.2022 (so) – registrační úřad vydá rozhodnutí o registraci, odmítnutí kandidátní listiny, příp. o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině; rozhodnutí je doručeno třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu (§ 23 odst. 2 a 3 zákona o volbách)
 • do 24.08.2022 do 16.00 hod (st)  - delegování zástupců do okrskových volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)
 • do 21.09.2022 do 14.00 hod (st) – možnost kandidátů vzdát se písemně své kandidatury, možnost zmocněnce písemně odvolat kandidaturu kandidáta (§ 24 zákona o volbách)
 • 23.09.2022 od 14.00 hod do 22.00 hod (pá) a 24.09.2022 od 8.00 do 14.00 hod (so) - průběh hlasování

Volební přenosné schránky:

Volič si může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů městský úřad, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Stejná možnost platí i v den konání voleb, kdy může volič požádat okrskovou volební komisi. Žádat lze pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Kontakt na pracovníka městského úřadu, u kterého lze žádat: 

Mobilní spojení: Ing. Štěpán Šikula - 722 987 472 a Mgr. Radim Otýpka - 601 698 089.

 • Ing. Štěpán Šikula - 584 498 416
 • Mgr. Radim Otýpka - 584 498 401
 • Lenka Pilná - 584 498 444
 • Dagmar Wormová - 584 498 443