Výkres hodnot území

Výkres hodnot území je výkresem zobrazujícím kulturní, historické, architektonické, urbanistické, přírodní a krajinné hodnoty.


Po kliknutí na požadovaný výřez se zobrazí mapa ve formátu PDF.

orp_hodnoty

Legenda k výkresu hodnot