Výkres problémů k řešení v ÚPD

Výkres problémů k řešení v ÚPD zobrazuje jevy, které způsobují v území problémy jak samy o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi.


Po kliknutí na požadovaný výřez se zobrazí mapa ve formátu PDF.

alt

Legenda k výkresu problémů