Výkres záměrů na provedení změn v území

Výkres záměrů na provedení změn v území obsahuje záměry z nadřazené dokumentace (Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje) a také vybrané záměry z územních plánů jednotlivých obcí – převážně návrhové a výhledové funkční plochy ale také další jevy (ČOV, vodojemy,..).


Po kliknutí na požadovaný výřez se zobrazí mapa ve formátu PDF.

orp_hodnoty

Legenda výkresu záměrů na provedení změn v území