Zastupitelstvo kraje

Řádné volby do zastupitelstvech krajů proběhnou v roce 2020.