Zastupitelstvo kraje

Další řádné volby do zastupitelstvech krajů proběhnou v roce 2020.