Poslanecká sněmovna PČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou 8. a 9. října 2021.

Jeseník je pro potřeby voleb již tradičně rozdělen do jedenácti volebních okrsků. U tří z nich dojde ke změně ve volební místnosti. Konktrétně se to týká okrsku číslo 1, 2 a 6. Volební místnost pro okrsek č. 1 je nově Altán ve Wiener Kaffehaus, ulice Priessnitzova 1345/49a. Volební okrsek č. 2 má nově volební místnost v Centru sociálních služeb II., na ulici Jaroslava Ježka 777/7 a volební místnost pro okrsek č. 6 je Střední průmyslová škola, sídlící na ulici Dukelská 1240/27.

Voličský průkaz:

Žádosti o voličské průkazy přijímá Odbor správní Městského úřadu Jeseník, který sídlí v budově IPOS na ulici K. Čapka 1147/10, 3. patro. Průkazy jsou vydávány u paní Piškové v kanceláři č. 320 (tel.: 584 498 481, e-mail: kvetoslava.piskova@mujes.cz) a u paní Macíkové v kanceláři č. 317 (tel.: 584 498 498, e-mail: kamila.macikova@mujes.cz). S voličským průkazem můžete hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost o vydání voličského průkazu, či plnou moc k jeho vydání, naleznete níže.

První zasedání Okrskové volební komise proběhne 14. 09. 2021 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti na IPOSe, budova na ulici Karla Čapka 1147/10, Jeseník.

Informace pro voliče v karanténě. Drive-in:

Jste v karanténě kvůli COVID-19, ale chcete jít k volbám? Můžete využít možnosti volit z auta na volebním stanovišti drive-in, které bude v Jeseníku na parkovišti Za Podjezdem (50.2203464N, 17.1893869E - parc.číslo 1313/149). Volit na stanovišti drive-in můžete v okrese, kde máte trvalý pobyt nebo s voličským průkazem na kterémkoliv stanovišti, a to ve středu 6. října od 8.00 do 17.00 hodin. Více informací naleznete v informačním letákuVideonávod zde.

Volební přenosné schránky:

Volič si může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů městský úřad, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Stejná možnost platí i v den konání voleb, kdy může volič požádat okrskovou volební komisi. Žádat lze pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Kontakt na pracovníka městského úřadu, u kterého lze žádat: 

Ing. Štěpán Šikula                 -   584 498 416

Mgr. Radim Otýpka                -   584 498 401

Lenka Pilná                            -   584 498 444

Dagmar Wormová                  -   584 498 443

Ke stažení
Fotografie
Telefonní spojení do volebních místností