Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb 2022

Program je zaměřen na podporu poskytování sociálních služeb na území města Jeseník v období 1.1.2022 - 31.12.2022 z rozpočtu města, přičemž se jedná o registrované sociální služby dle § 39, § 46 a § 54, § 58 - 59, § 64 - 67 a § 69 - 70, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Program je určený zejména pro občany města Jeseníku.

KONTAKT:
Bohumila Ptáčková (odbor sociálních věcí a zdravotnictví), tel.: 584 498 414, bohumila.ptackova@mujes.cz

Ke stažení