Individuální žádosti

Žadatel může podat individuální žádost o dotaci na účel, který nelze podřadit ani pod jeden z dotačních programů podporovaných z rozpočtu města (např. výkonnostní sporty dospělých, taneční spolky aj.) - více v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník.  

Žádost - individuální ostatní 2018

Žádost - individuální sociální služby 2018

Příloha č. 8 k žádosti sociální služby 2018 - vzor

Čestné prohlášeni k podání dotace

Smlouva 2018 - individuální na akce

Smlouva 2018 - individuální na činnost

Závěrečné vyúčtování dotace

KONTAKTY:
Sociální oblast OSVZ, Bohumila Ptáčková, tel.: 584 498 414, bohumila.ptackova@mujes.cz
Vyřizuje odd. školství, Vendula Doleželová, tel.: 584 497 136, vendula.dolezelova@mujes.cz