Individuální žádosti

Žadatel může podat individuální žádost o dotaci na účel, který nelze podřadit ani pod jeden z dotačních programů podporovaných z rozpočtu města (např. výkonnostní sporty dospělých, taneční spolky aj.) - více v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník.  

Žádost - individuální ostatní 2019

Žádost - individuální sociální služby 2019

Příloha č. 8 k žádosti sociální služby 2019 - vzor

Čestné prohlášeni k podání dotace

Smlouva 2019 - individuální na akce

Smlouva 2019 - individuální na činnost

Smlouva 2019 - individuální na akce (fyzické osoby)

Závěrečné vyúčtování dotace

KONTAKTY:
Sociální oblast OSVZ, Bohumila Ptáčková, tel.: 584 498 414, bohumila.ptackova@mujes.cz
Vyřizuje odd. školství, Vendula Doleželová, tel.: +420 584 498 136, vendula.dolezelova@mujes.cz