Měsíčník NAŠE MĚSTO

Měsíčník NAŠE MĚSTO

Informační měsíčník města Jeseník přináší aktuální informace o chodu města, městského úřadu, základní školy, základní umělecké školy, mateřských škol, ale také z oblasti kultury a sportu, kalendář kulturních a společenských akcí. Vaše příspěvky do Našeho města zasílejte na adresu: nasemesto@mujes.cz. Archiv měsíčníku naleznete zde nebo v listovací aplikaci ISSUU.

Placenou inzerci v měsíčníku Naše město zajišťuje Slezské vydavatelství - tel.: 777 786 503. Inzerci lze podávat do aktuálního vydání nejpozději do 10. dne daného měsíce.

Další možnosti pro vaši reklamu: kino reklama a výlepová služba (plakáty)

Ke stažení
0%