Průmyslová zóna

Průmyslová zóna

Zóna Za Podjezdem se nachází v Olomouckém kraji, ve městě Jeseník, v prostoru bývalých kasáren při komunikaci I/60. Zóna se nachází v regionu s tradicí a zázemím průmyslové výroby, zároveň se ale jedná o strukturálně postižený region. Jesenicko vykazuje nejvyšší míru nezaměstnanosti a jednu z nejnižších cen práce v rámci kraje.

Zóna vznikla revitalizací bývalého vojenského areálu. Město Jeseník pravidelně přispívá k rozvoji této lokality a její atraktivnosti pro případné investory. V roce 2005 zde byla realizována v kompletním rozsahu splašková a dešťová kanalizace, vodovod, v roce 2011 byla vybudována část silnic, chodníků, osvětlení a odvodnění za více než 10 milionů korun. Zóna je rozdělena do několika bloků o celkové výměře cca 26 ha. Majetkoprávní vztahy v celém území jsou zcela vyřešeny, včetně veškeré technické a obslužné infrastruktury.

V současnosti v této lokalitě funguje či má své sklady několik společností (zařízení pro gastronomii, výroba farmaceutických přípravků, oprava vozidel, atd.).