Sídliště 9. května

Sídliště 9. května

Záměr:
Projekt postupné revitalizace sídliště 9. května po etapách (celkem 5 etap). Proběhla první a druhá etapa regenerace v severozápadní části sídliště (výměna veřejného osvětlení, nové chodníky, rekonstrukci místních komunikací, dvě hřiště a sadové úpravy včetně výsadby nových stromů), nyní jsou ukončeny první dvě etapy.

Stav:
realizace III. etapy

Dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond podpory investic

Projekt etapy revitalizace sídliště 9. května

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu