Sídliště 9. května

Sídliště 9. května

Záměr:
Projekt postupné revitalizace sídliště 9. května. Proběhla první etapa regenerace v severozápadní části sídliště (výměna veřejného osvětlení, nové chodníky, rekonstrukci místních komunikací, dvě hřiště a sadové úpravy včetně výsadby nových stromů), nyní jsou ukončeny první dvě etapy.

Stav:
příprava III. etapy

Dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj

Podklady:
Projekt etapy revitalizace sídliště 9. května

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu