Tisková zpráva 31.08.2012

Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ – pomoc přicházející nejpotřebnějším

Život na Jesenicku není jednoduchý. Vysoká nezaměstnanost lámající celorepublikové rekordy je příčinou prohlubující se propasti v sociální oblasti místních obyvatel. Že tato situace není představitelům města Jeseník lhostejná, mimo jiné dokazuje realizace projektu „Sociální integrace na Jesenicku“. Realizátor projektu město Jeseník si na svém počátku stanovil nelehký úkol – podat pomocnou ruku osobám, které si samy nemohou, či neumí pomoci.

Mezi podpořenými jsou například osoby závislé na sociálních dávkách nebo dlouhodobě nezaměstnaní, stejně jako osoby závislé na omamných látkách, které jsou postiženy sociálním vyloučením, chudobou a dalšími negativními jevy. Stěžejním úkolem první čtvrtiny projektu bylo najít odborné poskytovatele těchto potřebných služeb na dostatečně kvalitní úrovni. „Můžeme říci, že úkol se nám podařil splnit. Poslední zakázku na zajištění terénních programů a fakultativních služeb vysoutěžila Boétheia – společenství křesťanské pomoci se sídlem v Jeseníku, která bude tyto služby zdarma poskytovat do března 2015,“ říká koordinátorka projektu Martina Mařáková. Terénní programy Boétheii budou nabízet širokou paletu odborné pomoci pro klientelu s nejrůznějšími problémy. Obyvatelé Jesenicka mohou využívat dluhové poradenství zaměřené na využití splátkového kalendáře, sjednání návrhu na oddlužení, rady, jak jednat s exekutory. Další snahou je vytvořit systém prostupného bydlení a zaměstnávání, který by měl pomoci lidem nejen s návratem do běžného života, ale také zabránit zhoršení jeho kvality a dalšímu propadu. V současnosti se tým odborníků zabývá profesionálním dluhovým poradenstvím, nabízí možnost právních konzultací a komplexně poskytuje poradenství v oblasti zaměstnanosti a bydlení (kontakty na tým Boétheii → e-mail: terenSKP@seznam.cz, mobil:  +420 776 043 444).

Od začátku tohoto roku v rámci projektu nabízí svou pomocnou ruku i další místní subjekty. Pod zkušeným dohledem občanského sdružení Darmoděj o.s. probíhají terénní programy zaměřené na děti a mládež od 16 do 26 let sdružující se na rizikových místech. Pro ně je 7 dní v týdnu otevřeno nízkoprahové centrum, které jim umožní smysluplně trávit volný čas jinak než na ulici. Dále se zde mohou naučit základním zásadám zdravého životního stylu – např. v oblasti hygieny či sexuální osvěty. Naleznou zde také pomoc při doučování. Pomoc dostanou i osoby s návykovým jednáním, ať už v závislosti na gamblerství, alkoholu či drogách. Zahrada 2000 o.s. pro změnu vytvořila „Klub pracovního poradenství“ a „Nácvikovou dílnu“ pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. Dále sestavila mezioborový tým zaměřený na řešení pracovních míst a společné postupy k dosažení kvalitní práce s klientem, ať už s ním pracuje zástupce úřadu práce, poskytovatel sociálních služeb či zaměstnavatel na poli zaměstnatelnosti.

Od začátku roku byla poskytnuta podpora a pomoc celkem 59 osobám. Mezi ně patří jak zástupci měst a obcí na Jesenicku a poskytovatelé sociálních služeb, ale hlavně klienti sociálních služeb z Jesenicka.  „Projekt je velmi náročný na zkoordinování jednotlivých aktivit, ale spolupráce s realizátory jednotlivých dílčích programů je na vysoké úrovni – do dnešního dne bylo přímo podpořeno 13 klientů sociálních služeb. Těmto osobám pomohla přímo některá z nabízených služeb. Náročnost spočívá i v tom, že s klienty je pracováno opakovaně, mnohdy i ve více samostatných službách, a přitom každá osoba je pro projekt počítána pouze jednou. Nezáleží tedy, kolik programů využije,“ říká Lenka Tichavská ze Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník, které projekt pomáhá realizovat.

Další informace o projektu naleznete na webových stránkách www.jesenik.org / www.esfcr.cz, nebo u koordinátorky projektu Ing. Martiny Mařákové.