Územní studie Jeseník

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ DOKUMENTACE

Návrh Územních studií veřejného prostranství Jeseník

Územní studie - lokalita Sídliště Pod Chlumem

Textová část

Územní studie veřejného prostranství

Grafická část

územní studie sídliště Pod Chlumem

Územní studie - lokalita Smetanovy sady

Textová část

Územní studie veřejného prostranství

Grafická část

Územní studie Smetanovy sady

Kontaktní osoba: Ing. Dana Kašparová
Email: dana.kasparova@mujes.cz
Telefon: 584 498 108