Územní studie Jeseník

ÚZEMNÍ STUDIE - PLATNÉ 

(v evidenci územně plánovací činnosti)

Územní studie US1/1

(zpracována 03/2019 pro zastavitelnou plochu Z1/3 vymezenou Změnou č.1 ÚP Jeseník)

Textová část

00-Text

Grafická část

01-Situace architektonická

02-Situace technická

03-Situace koordinační

04-Situace komunikace

04a-Situace infrastruktury

05-Situace širších vztahů

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ DOKUMENTACE

Návrh Územních studií veřejného prostranství Jeseník

Územní studie - lokalita Sídliště Pod Chlumem

Textová část

Územní studie veřejného prostranství

Grafická část

Územní studie sídliště Pod Chlumem

Územní studie - lokalita Smetanovy sady

Textová část

Územní studie veřejného prostranství

Grafická část

Územní studie Smetanovy sady

Kontaktní osoba: Ing. Dana Kašparová
Email: dana.kasparova@mujes.cz
Telefon: 584 498 108