Komise pro bezpečné město

KOMISE PRO BEZPEČNÉ MĚSTO
Zjednodušená náplň činnosti: projednává návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města, iniciuje preventivní aktivity.
Garant: Roman Kaderka
Předseda: Miroslav Partyka
Tajemník: Veronika Klementová
Členové: Michaela Niesnerová, Patrik Nešpor, Vít Dorničák, Radek Sedlář

zatím neproběhlo první zasedání komise