Bytová komise

BYTOVÁ KOMISE
Zjednodušená náplň činnosti: Vyjadřuje se k zařazení a vyřazení žádostí o byt a o výměnu bytu, ke směně bytů a doporučuje radě města nejvhodnějšího žadatele na obsazení volného bytu.
Garant: Zdeňka Blišťanová
Předseda: Veronika Škodová
Tajemník: Kamila Pecinová
Členové: Zdeňka Lebdušková, Šárka Šuláková, Daniel Grešák, Eva Franklová

zatím neproběhlo první zasedání komise