Komise pro rozvoj města

KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
Zjednodušená náplň činnosti: Zpracovává strategický plán města, navrhuje dlouhodobé koncepce rozvoje města z pohledu výstavby a rozvojových aktivit, projednává významné investiční a koncepční záměry související s rozvojem území. Zabývá se uplatněním principů participace a partnerství ve městě. Připomínkuje koncepci a rozvoj cestovního ruchu, vyjadřuje se ke spolupráci s partnerskými městy.
Garant: Tomáš Vlazlo
Předseda: Rodan Hojgr
Tajemník: Jan Mrosek
Členové: Kamil Kavka, Petr Muzikant, Martin Šejda, David Migal

zatím neproběhlo první zasedání komise