Komise pro rozvoj města

KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
Zjednodušená náplň činnosti:
Zpracovává strategický plán města, navrhuje dlouhodobé koncepce rozvoje města z pohledu výstavby a rozvojových aktivit, projednává významné investiční a koncepční záměry související s rozvojem území. Zabývá se uplatněním principů participace a partnerství ve městě. Připomínkuje koncepci a rozvoj cestovního ruchu, vyjadřuje se ke spolupráci s partnerskými městy.

Garant: Tomáš Vlazlo
Předseda: 
Tajemník: Petr Kubíček (petr.kubicek@mujes.cz)
Členové: Kamil Kavka

Ke stažení
0%