Komise pro výchovu vzdělávání a komunitní plánování

KOMISE PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
Zjednodušená náplň činnosti: Spolupracuje na tvorbě koncepce školství a vzdělávání, spolupracuje s organizacemi působícími ve vzdělávání.
Garant: Lukáš Morávek
Předseda: Dominik Liberda
Tajemník: Iva Peitlová
Členové: Romana Grosičová, Eva Jedličková, Jiří Viterna, Kateřina Macháčková

zatím neproběhlo první zasedání komise