Místní spolky

KULTURA:
KLASIKA VIVA, z. s.
Pořádání koncertů vážné hudby.

Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z. s.
Pořádání mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu, který se již od roku 1993 každoročně koná především na půdě města Javorník, města Jeseník a jejich okolí.

SPOLEČNOST VINCENZE PRIESSNITZE, z. s.
Péče o odkaz V. Priessnitze a kulturní památky,  které souvisí s lázeňstvím a turistikou.

Spolek přátel umění
Podpora výchovy žáků Základní umělecké školy Jeseník a veřejnosti prostřednictvím aktivního i pasivního poznávání širokého spektra uměleckých aktivit.

Sudetikus, z. s. - pořádání alternativních společenských akcí ve spolupráci s občany města s cílem posílit vztah obyvatel k místu, kde žijí, jeho tradicím i sobě navzájem

SPORT:
AC Gamaspol Jeseník (futsalový oddíl)
Basketbal Jeseník, spolek (basketebalový oddíl)
Bikros klub Jeseník - ÚAMK (bikrosový oddíl)
BUDO Jeseník (oddíl bojových umění)
Capoeira (oddíl capoeiry)
Cyklistika Jeseník, spolek (cyklistický oddíl)
FBK Jeseník, spolek (florbalový oddíl)
FENIX SKI TEAM Jeseník z. s. (oddíl běžeckého lyžování)
FK Jeseník (fotbalový oddíl)
HOROLEZCI Jeseník, z. s. (horolezecký oddíl)
Jesenická cyklistická z.s. (cyklistický oddíl)
Jesenická pohybová školička z. s. (oddíl pohybových her pro děti)
Karate klub Jeseník, spolek (oddíl karate)
Klub sportovního tance Jesenicka, z.s. (taneční oddíl)
Klub vodáků (vodácký oddíl)
La Pirouette, z. s. (oddíl moderní gymnastiky)
Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek (oblastní sdružení sportovních klubů)
Paraklub Jeseník (oddíl paraglidingu)
Plavecký klub Jeseník (plavecký oddíl)
Raft team H2O Jeseník, z.s. (oddíl raftingu)
SKI Řetězárna, Jeseník (lyžařský oddíl)
Šachový klub Jeseník, z. s. (šachový oddíl)
Taneční centrum YESDANCE Jeseník, z. s. (taneční oddíl)
Tělocvičná jednota Sokol Jeseník (tělocvičný oddíl)
Tenisový klub Jeseník (tenisový oddíl)
TJ Jiskra Jeseník, z. s. (sáňkařský oddíl)
Volejbalový oddíl Jeseník, z.s (volejbalový oddíl)

VOLNÝ ČAS A VZDĚLÁVÁNÍ:
Ekojóga České republiky, zapsaný spolek
Zabývá se jógou, meditací, regenerací, tábory pro děti, atd.

Chaloupka v lese z. s.
Lesní školka jako alternativa k tradičnímu předškolnímu vzdělávání, která klade důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa.

Junák - český skaut, středisko Slunce Jeseník, z.s
Skauting na Jesenicku ve středisku Slunce. 

MRC Krteček Jeseník z.s.
Mateřské a rodinné centrum Krteček zaměřené na rodiny s dětmi, poskytujeme prostor a program pro těhotné maminky, rodiče a prarodiče s dětmi 0 - 6 let věku dítěte.

SH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Jeseník
Sbor dobrovolných hasičů, kteří působí v Jeseníku.

VW klub Jeseník, z. s.
Klub nadšenců vzduchem chlazených vozů značky Volkswagen.

SOCIÁLNÍ OBLAST:
Boétheia - společenství křesťanské pomoci, z.s.
Nestátní nezisková organizace založená křesťanskými církvemi působícími v Jeseníku, která poskytuje komplex sociálních služeb lidem bez domova, lidem ohroženým sociálním vyloučením a působit ve prospěch lidí znevýhodněných.

Člověk v tísni, o.p.s.
Terénní služba a pomoc a to jak pro jednotlivce, tak pro rodiny v nepříznivé životní situaci, jako je nezaměstnanost, nevyhovující podmínky k bydlení, dluhová problematika apod.

Darmoděj, z.ú.
Poskytuje komplexní soubor sociálních a zdrovtních služeb občanům Jesenicka.

Diakonie ČCE
Poskytovatel sociálních služeb v ČR a speciálního školství.

Domov pro seniory Javorník, p. o.
Zajišťuje bezpečné zázemí a důstojné podmínky k prožití spokojeného stáří.

ESPEDIENTE, z.s.
Práce s rodinami, vztahové poradenství, sociálně-právní ochrana dětí, vzdělávání, atd.

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Práce s rodinami, dětmi a jednotlivci, s lidmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy působením rizikových projevů chování a vlivů nefunkční rodiny.

Charita Jeseník
Pomáhat těm, kdo se ocitnou v jakékoliv sociální nouzi se zaměřením především na seniory a zdravotně postižené.

Jdeme Autistům Naproti, z.s
Pomoc, podporu a poradenství  rodinám  s dětmi  s poruchou autistického spektra, sociální služby raná péče a sociální rehabilitace.

Maltézská pomoc, o.p.s.
Pomoc pro seniory, osoby zdravotně postižené, osoby dlouhodobě nemocné, děti a mládež ze soc. vyloučených či jinak znevýhodněných lokalit.

NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s
Podpora tvorby prostředí, které mohou svobodně využívat všechny skupiny obyvatelstva a které respektuje specifické požadavky osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
Sdružování nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, hájení jejich zájmů a poskytování konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, z.s.- Okr. Org. p.s. Jeseník
Podílí se na realizaci programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace, poradenství, rekvalifikace a tlumočnických služeb pro sluchově postižené občany.

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.- Okr. organizace p.s. Jeseník
Podpora specifických potřeb a zájmů svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení

ZAHRADA 2000, z.s.
Poskytuje komplex služeb s cílem umožnit  "návrat zpět do života" - sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, možnost zaměstnávání s podporou pro osoby se zdravotním postižením zahrnující odbornou přípravu na zaměstnání, atd.