5G síť v Jeseníku

5G síť v Jeseníku

Město Jeseník je svojí polohou, přírodními podmínkami i veřejným prostorem jedinečné v podmínkách České republiky. Nádherný a přírodně unikátní masiv jesenických hor na jedné straně přináší jedinečné ovzduší, vodu i horské klima, na straně druhé významně ovlivňuje možnosti dopravy, či pracovní mobility. Zpracovatelský průmysl bez vyšší přidané hodnoty postupně nahrazují služby v oblasti cestovního ruchu, IT, či veřejném prostoru. Již delší dobu se vedení města snaží vytvářet vhodné podmínky pro kreativní průmysl a inovační společnosti. Cílem této strategie je podpořit vznik malých a středních podniků, které budou vytvářet produkty a řešení s vysokou přidanou hodnotou. Kombinace výborných podmínek pro kvalitní život, což je především dostupné a kvalitní bydlení, dostupná zdravotní péče, moderní základní a střední školství, ale i pestré možnosti sportovního a kulturního vyžití a v neposlední řadě neopakovatelný ráz a čistota životního prostředí, jsou základní atributy naplnění mimopracovních potřeb motivovaných a ambiciózních lidí, kteří mohou realizovat očekávanou pozitivní změnu regionu. Tyto atributy však musí být doplněny podmínkami pro kvalitní a zajímavou práci.

Tak, jako kdysi byl hospodářský růst měst a regionů podmíněn kvalitními cestami a železnicí, je v současnosti tou zásadní podmínkou dalšího růstu “komunikační dálnice”. A zůstaneme-li u tohoto přirovnání, očekáváme, že sítě 5G nám současné komunikační dálnice s dvěma pruhy přemění na dálnice s šesti pruhy, kde některé pruhy umožní extrémní rychlost, některé pruhy budou určeny pro těžká vozidla převážející obrovské náklady a jiné pruhy budou určeny pro bezpečnou jízdu rodinných vozů.

Partneři projektu:


„Jednou se sdílených společných hodnot eMka (Střední průmyslové školy Jeseník) jsou INOVACE. Škola se v současné době připravuje na otevření nového maturitního oboru IT od září 2020. Buduje novou učebnu ROBOTIKY, kde by chtěla zkoušet nové technologie i s využitím 5G. Připravuje SMART řešení v řízení energií budov, bezpečnosti budov, řízení oxidu uhličitého ve třídách, kde by využila 5G. Na tomto řešení se budou podílet i budoucí studenti nového oboru IT.“, říká ředitel Průmyslové školy Jeseník Jiří Viterna.


"Tento projekt je pro naši firmu příležitostí otestovat si v předstihu možnosti sítě 5G a IoT (internetu věcí) pro řízení našich výrobků i výrobních technologií," říká majitel společnosti Fenix Group, a.s. Cyril Svozil. 

         

      

       

Veřejná diskuze k 5G v Coworkingu v Jeseníku - celý záznam na YouTube. Jednotlivá témata z diskuze ke shlédnutí zde:

Ke stažení