KULTURNÍ KOMISE 

Zápisy z jednání kulturní komise 2022 - 2026

garant: Tomáš Vlazlo

předseda: Martina Seidlerová

tajemník: Renata Číhalová (renata.cihalova@mujes.cz)

členové: Apostolos Joanidis, Lubomíra Macháčková, Zdeňka Morávková, Markéta Kaniová, Veronika Kroupová